Archiwum 2018

38/38PN/2018 Przetarg nieograniczony na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego.

Drukuj
Gosia

Nr postępowania: 38/38 PN/2018r.

Termin składania ofert: 08.02.2019 r

Termin składania zapytań: 23.01.2019 r

Kontakt tel. (32) 786 14 28

pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz
Dokument PDF

SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
excel

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

rar

JEDZ

Pobierz
Archiwum RAR

key security

KLUCZ PUBLICZNY

Pobierz

pdf

Informacja o unieważnieniu postepowania

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz
Dokument PDF

Zaproszenie do składania ofert zakup i dostawa druków medycznych, administracyjnych oraz ksiąg medycznych dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia
 
 
 

zaproszenie do przetargu druki                       Pobierz
Dokument Microsoft Word  

excel

druki 2018

Pobierz
Dokument Microsoft Excel 

Protokół z otwarcia                
Pobierz
Dokument Microsoft Word  

Zaproszenie do składania ofert na usługi odbioru, przewozu i przechowywania w chłodni zwłok osób zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu oraz odbioru, przewozu, spopielania i pochowania zwłok dzieci martwo urodzonych.

Drukuj
Adam

Ogłoszenie                                                                                 
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Szczegółowe warunki i załacznik nr 1                                                                       
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Projekt umowy załącznik nr 2                                                                         
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

projekt umowy załącznik nr 3                                                                          
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Rozstrzygnięcie postępowania                                                                      
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Zaproszenie do składania ofert na na dzierżawę budynku o powierzchni 94,04 m2 zlokalizowanego na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

Drukuj
Gosia

Ogłoszenie                                                                                 
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Formularz ofertowy                                                                          
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Szczegółowe Warunki                                                                             
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Zalacznik nr 2 projekt umowy                                                                            
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Informacja o unieważnieniu  przetargu na dzierzawę budynku pod działallnosc gastronomiczą                                                                           
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

37/37PN/2018 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej II dla obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia
 Nr postępowania:  37/37PN/2018 r.
 Termin składania ofert:  06.12.2018 r
 Kontakt  tel./fax: (32) 786 14 28

 

pdf Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ energia elektryczna
Pobierz
Dokument Microsoft Word
ZAŁĄCZNIK B DO SIWZ - Formularz cenowy
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Protokol z otwarcia ofert
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorztystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
Pobierz
Dokument PDF