Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu w zakresie: badań rezonansu magnetycznego, badań tomografii komputerowej. - zawiadomienie

Drukuj
Gosia

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Pobierz
Dokument PDF