Zaproszenie do składania ofert na Badanie pól elektromagnetycznych w środowisku pracy

Drukuj
Gosia

D/BHP/7/2022

termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r do godz. 12:00

pdf Zaproszenie do składania ofert
Pobierz
Dokument PDF

pdf Załącznik nr 1- Lista
Pobierz
Dokument PDF

pdf Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Pobierz
Dokument PDF

pdf Informacja o wyborze oferenta
Pobierz
Dokument PDF

 

pdf