Zaproszenie do składania ofert na akup i dostawa druków medycznych, administracyjnych oraz ksiąg medycznych dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

DAT/TG/G/ 4/2022

termin składania ofert do dnia 11.03.2022 r do godz. 12:00

doc Zaproszenie do składania ofert
Pobierz
Dokument Microsoft Word

excel Pakiety druki
Pobierz
Dokument Microsoft Excel

doc Protokół z otwarcia ofert
Pobierz
Dokument Microsoft Word