Konkursu ofert: Na wykonanie dokumentacji pn; „Projekt Wykonawczy instalacji gazów medycznych wz instalacji tlenu w wybranych pomieszczeniach szpitalnych budynku nr:6 oraz budynku nr 3 w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15

Drukuj
Gosia

Składanie ofert do dnia 17.01.2022 do godzi 12:00 w Kancelarii Głównej Szpital

Otwarcie ofert w dniu 17.01.2022 godz.  12:30 w siedzibie Zamawiającego Blok Nr 2, pokój nr 19.

doc

Specyfikacja konkursu
Pobierz
Dokument Microsoft Word  

doc

Formularz ofertowy
Pobierz
Dokument Microsoft Word  

doc

Wzor umowy
Pobierz
Dokument Microsoft Word

pdf

Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
Dokument Microsoft Word

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie
Pobierz
Dokument Microsoft Word