Konkurs ofert na udzielanie kredytu/pożyczki w wysokości 3 000 000,00 ( słownie: trzy miliony złotych)

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 21.01.2022 r. do godziny 12:00

 

pdf

Ogłoszenie Konkurs Ofert
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Specyfikacja Konkursu ofert
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Formularz ofertowy
Pobierz 
Dokument PDF

doc

Formularz ofertowy
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

pdf

Odpowiedz na pytanie nr 1
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Odpowiedz na pytanie nr 2
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Dodatkowe informacje 2020 
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Bilans 2020
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Rachunek Zysków i Strat 2020
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Zmodyfikowana Specyfikacja Konkursu ofert
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Plan Naprawczy Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu na lata 2020 -2022
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Protokół z otwaracia ofert
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Protokół z negocjacji
Pobierz 
Dokument PDF

pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz 
Dokument PDF