Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Gosia

Termin składania ofert: 03.12.2021 r. do godziny 11:00

 

Ogłoszenie
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy- zał 1
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 2
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot.umowyo nadzór i kontrolę nad Zespołem ds. antybiotykoterapii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. usług protetycznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla położnej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3a (ogólna dla pozostałych zakresów)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3b (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3c (dla położnych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3d (nadzór i kontrola nad Zespołem ds. antybiotykoterapiii)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3e (usługi protetyczne w ZPO)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

pdf

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert
Pobierz                                  
Dokument PDF

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu
Pobierz                                  
Dokument PDF