Drukuj
Gosia

ue e1615663135617

 

O nas 

P Ciesla Kornelia

Kornelia Cieśla
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Kornelia Cieśla Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa nieustannie się doskonalimy i zmieniamy, aby zajęcia były zgodne z aktualnymi trendami oraz potrzebami nowoczesnych rodziców.
Zachęcamy wszystkich Państwa do wyboru naszej szkoły w ramach prowadzonego przez szpital projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Program dotyczy edukacji i promocji zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej, promowania zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży, porodu i połogu, a także przygotowania rodziców nie tylko do świadomego i aktywnego porodu, ale również do pełnienia roli szczęśliwych rodziców …. A szczęśliwi rodzice – to szczęśliwe relacje rodzinne i szczęśliwe dziecko. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach rodzice otrzymują zastrzyk ogromu wiedzy praktycznej, która staje się przewodnikiem w najpiękniejszym okresie życia rodziny oczekującej i przygotowującej się na powitanie swojego ukochanego maleństwa. Nasi eksperci wspierają uczestników nie tylko fachową wiedzą, doświadczeniem, ale również w zakresie emocjonalnym i duchowym. Czas ciąży, porodu i połogu to przeżycie angażujące nie tylko ciało, ale także emocje oraz ducha. Jest w tym wydarzeniu olbrzymi potencjał, któremu kierunek nadają ludzie.
GORĄCO WSZYSTKICH PAŃSTWA ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W PROGRAMIE !!!

P Olejek Anita
prof. Anita Olejek

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek wojewódzki konsultant ds. położnictwa i ginekologii. Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Honorowa Obywatelka miasta Bytomia. Międzynarodowy autorytet w świecie medycyny.
Stworzyła unikalny ośrodek terapii płodu, gdzie z powodzeniem przeprowadza się operacje płodu w łonie matki, lecząc przepuklinę oponowo-rdzeniową. Kiedy w 2005 r. zaczynano stosować tę technikę, nie robiła tego żadna inne europejska placówka medyczna. Z inicjatywy Prof. Olejek powstała w Bytomiu pierwsza w Polsce Poradnia Leczenia Schorzeń Sromu.
Od momentu otwarcia Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu (2002 r.) prof. Olejek objęła nadzorem merytorycznym działalność Szkoły Rodzenia, jak sama podkreśla: kursy przygotowujące do porodu pomagają oczekującym rodzicom uzyskać wiedzę potrzebną do świadomego zaangażowania się w poród, kształtują zachowania zdrowotne rodziny wpływają na zdrowie dziecka a przez to społeczeństwa. W największym stopniu Szkoła Rodzenia odgrywa rolę instytucji promującej zdrowie.

P Depak Renata
Renata Depak

Położna – Koordynator BSŚR

Renata Depak jestem magistrem położnictwa, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Współautorką Poradnika interwencji kryzysowej – położne dla położnych „Trudne spotkania – Trudne rozmowy”. Studia podyplomowe ukończyłam w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
Na co dzień pracuję jako położna koordynująca Bloku Porodowego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu. W mojej pracy mam ogromny przywilej uczestniczenia w cudzie narodzin, każdą rodzącą staram się otoczyć troskliwą opieką, życzliwością, dając poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i bliskości.
Od lat związana jestem z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa. W 2020 roku zostałam koordynatorem BSŚR. Zespół wykładowców z którym mam przyjemność współpracować to wyjątkowi i zaangażowani specjaliści w swoich dziedzinach. Realizowana interesująca propozycja zajęć łącząca wykłady, warsztaty i ćwiczenia pozwala przyszłym rodzicom dobrze przygotować się do aktywnego, świadomego porodu a przede wszystkim do najważniejszej roli – roli rodzica.

P Rosiak Ewa
Ewa Rosiak

Administrator BSŚR

Nazywam sie Ewa Rosiak z wykształcenia jestem ekonomistą. Od roku 1996 jestem zawodowo związana z pracą w Bytomskiej Ochronie Zdrowia. W 2008 roku podjęłam pracę w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 na stanowisku inspektor-sekretarka Dyrektora Szpitala. W 2020 roku zostałam powołana do współpracy z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu jako administrator projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zajęcia z wykładowcami uświadomiły mi, że na pozytywny przebieg porodu wpływa przede wszystkim bliskość i wsparcie bliskiej osoby-partnera życiowego, jak również wiara rodzącej we własne możliwości. Tą wiarę buduje przede wszystkim odpowiednie przygotowanie i wsparcie, które kobiety ciężarne otrzymują od naszych wykładowców.

P Babraj Agnieszka

Agnieszka Babraj
Muzykoterapeuta

Studia kierunkowe ukończyła na wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu ze specjalnością muzykoterapia. Trener masażu Shantala. Swój warsztat terapeutyczny doskonaliła podczas pobytu w USA, gdzie jako muzykoterapeuta współpracowała z Shenandoah University. Zajmuje się diagnozą muzykoterapeutyczną oraz na jej podstawie przygotowuje indywidualne programy muzykoterapeutyczne dla dzieci oraz dorosłych. Oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy i certyfikowany terapeuta ręki. Pracuje z dziećmi ze sprzężonymi zaburzeniami, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zespołem Aspergera, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, szerokim spektrum zaburzeń genetycznych, MPD, ADHD, ADD, FAS; zajmuje się przygotowaniem rodzin do porodu oraz wsparciem rodziców i niemowląt w pierwszych miesiącach po narodzinach. Uczestniczyła w szkoleniach m.in. z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera, bajkoterapii, choreoterapii, psychodramy oraz masażu Shantala. Zainteresowania oscylują wokół tematu muzyki i jej wpływu na dzieci zarówno przed, jak i po urodzeniu. Interesuje się pamięcią muzyczną oraz wykorzystaniem technik muzykoterapii u wcześniaków. Prywatnie szczęśliwa żona i mama cudownej dwójki swoich największych skarbów


P Balukiewicz Malgorzata
Małgorzata Balukiewicz

Pedagog Arteterapeuta
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, arteterapeutka, autorka publikacji z zakresu animacji środowiska rodzinnego dziecka we współpracy z instytucjami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa.
W ramach zajęć dotyczących wychowania moim celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi rodziców na fenomen zmian zachodzących w maleńkim człowieku każdego dnia, na niezwykłą siłę z jaką odkrywa świat i własne możliwości, jak bardzo chce nauczyć się wszystkiego i jak bardzo potrzebuje uwagi, wsparcia i bliskości rodziców.
Radość jaką sprawia towarzyszenie własnemu dziecku od pierwszych chwil jego życia, w tej drodze do świata dorosłych to przecież istota rodzicielstwa i nie wolno jej przeoczyć. Staram się uświadomić rodzicom jak ważne jest, aby kochali swoje dziecko mądrze i odpowiedzialnie. Aby wyrażali tę miłość poprzez bycie z dzieckiem i wspieranie go w samodzielnym odkrywaniu świata.
Zajęcia arteterapeutyczne opierają się na wykorzystaniu sztuki jako nośnika wartości i wartości samej w sobie. Staram się pokazać słuchaczom jak wewnętrzny obraz mamy i taty składający się z miłości, zaufania, podziwu, który trudno jest wyrazić słowami, dziecko zamienia na kształt, wielkość, barwę. Na zajęciach warsztatowych próbujemy uczyć się tego języka dziecięcej sztuki.

P Ferdyn Beata

Beata Ferdyn
Położna

Beata Ferdyn magister położnictwa, w zawodzie od 1988 r. Cały ten okres związana jestem ze Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu i Oddziałem Położnictwa i Ginekologii na bloku 3.Chętnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez ukończenie studiów wyższych z położnictwa na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a także studiów podyplomowych z zarządzania w opiece zdrowotnej. Od 2013 r. prowadzę zajęcia w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa. Aby pogłębić swoje umiejętności i wiedzę w temacie Szkół Rodzenia ukończyłam kurs Szkoły Rodzenia. Swoją wiedzą z tematu ciąża, poród, połóg dzielę się z przyszłymi rodzicami, a także pacjentkami oddziału, gdzie pracuję. Zostało to docenione w roku 2015 w konkursie „Hipokrates 2015” na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, położną, ratownika, farmaceutę, gdzie uplasowałam się na 15 miejscu w woj. śląskim i pierwszym w mieście Bytomiu.

P Grzesik Anna

Anna Grzesik
Położna

Anna Grzesik jestem magistrem położnictwa po studiach na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe ukończyłam specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz kurs Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Od początku mojej drogi zawodowej tj. od 2008 roku jestem związana ze Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie pracuje na oddziale noworodkowym. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuję prowadząc zajęcia dla przyszłych rodziców w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

P Horzelska Ewa

Ewa Horzelska
Ginekolog – Położnik

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończyłam w 2006 roku. W 2005 roku odbyłam staż w Leicester Royal Infirmary na Oddziale Ginekologii i Położnictwa, w Leicester w Anglii a w latach 2005/2006 studiowałam również na uniwersytecie Christian-Albrechts-Universität w Kiel w Niemczech. Po studiach rozpoczęłam pracę w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, gdzie zdobyłam umiejętności i doświadczenie zawodowe zostając specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W roku 2007 obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk medycznych. Oprócz pracy lekarza jako asystent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzę zajęcia ze studentami polskimi i zagranicznymi. Szczególnym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest perinatologia. W 2020 roku ukończyłam specjalizację szczegółową w tej dziedzinie zostając specjalistą perinatologiem. Moim Pacjentkom zapewniam kompleksową opiekę, obejmującą diagnostykę i leczenie chorób kobiecych oraz prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej. Od 2020 roku współpracuję z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa gdzie przygotowujemy przyszłych Rodziców do porodu oraz do pięknego i ważnego powołania jakim jest rodzicielstwo. Szanuję i troszczę się o każde życie od poczęcia.
P Kasperczyk Agnieszka
Agnieszka Kasperczyk

Psycholog
Magister psychologii i filozofii z ukończonym czteroletnim certyfikowanym szkoleniem psychoterapeutycznym, asystent psychodramy. Swoje wieloletnie doświadczenie psychologiczne, psychoterapeutyczne wykorzystuje by przedstawić w Szkole Rodzenia jak radzić sobie z emocjami w tym niezwykłym okresie ciąży, jak przygotować się do porodu w uszanowaniu swoich i partnera potrzeb, jak siebie zrozumieć w różnorodności stanów emocjonalnych po porodzie oraz jak budować więź i jak właściwie odpowiadać na potrzeby emocjonalne dziecka nowonarodzonego.

P Koralewska Sonia

Sonia Koralewska
Położna

Sonia Koralewska magister położnictwa, aktualnie w trakcie specjalizacji ginekologiczno- położniczej. Jako położna pracuję od 2013 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Noworodkowym, Położniczym, Ginekologicznym oraz w Oddziale Patologii Ciąży. Od 2015 roku pracuję na Bloku Porodowym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz chętnie pogłębiam najnowsza wiedzę medyczną. Położnictwo to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Towarzyszenie rodzicom w czasie wielkiego wydarzenia jakim są narodziny dziecka przynosi mi ogromna radość i satysfakcję.

P Mych Artur

Artur Mych
Psychoterapeuta Seksuolog

Jestem psychoterapeutą z ponad dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją pracę opieram na paradygmacie psychodynamicznym. Pracuję na co dzień z młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłem Psychologię i seksuologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Studium Psychoterapii Młodzieży ukończyłem w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczyłem także w 4 letniej Szkole Psychoterapii w Krakowie. Swoją pracę poddaję profesjonalnej superwizji. Zawodowo współpracuję z wieloma ośrodkami, w których prowadzę konsultacje, psychoterapie indywidualne, treningi, warsztaty i zajęcia grupowe. W zakresie seksuologii klinicznej odbyłem staż kliniczny, który realizowany był w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed w Warszawie. Obecnie współpracując ze Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, w ramach Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa prowadzę wykłady i warsztaty jako psycholog – seksuolog. Poruszana tematyka zajęć to m.in. „Seksualność w życiu człowieka. Fakty i mity.”, „Seksualność kobiet w ciąży”.

P Nowak Sandra

Sandra Nowak
Położna

Jestem magistrem położnictwa, certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa neonatologicznego. Pracuję w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu na oddziale noworodkowym od 4 lat. Od urodzenia swoją przyszłość łączyłam z dziećmi. Praca z nimi sprawia mi wiele satysfakcji. Chętnie pomagam mamom i im pociechom w pierwszych dniach życia. W życiu prywatnym jestem utytułowaną zawodniczką karate. Podzielam swoją miłość do dzieci oraz do sportu, prowadzę również treningi karate z najmłodszymi. Cenię sobie szczerość, otwartość oraz indywidualne podejście do pacjenta.

P Pitas Brygida

Brygida Pitas
Biblioterapeuta

Nazywam się Brygida Pitas, jestem mgr pedagogiki, zarządzania i marketingu. Ponadto ukończyłam studia z zakresu samorządu terytorialnego, zarządzania opieką zdrowotną, wiedzy o społeczeństwie oraz bibliotekoznawstwa. Jestem wieloletnim nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawniej MEDYK). Współpracuję z Bytomską Szkołą Rodzenia przy Szpitalu Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, prowadząc zajęcia z zakresu biblioterapii w tym bajko i baśnioterapii dla rodziców oczekujących potomstwa.
P Piwowarska Karolina
Karolina Piwowarska

Fizjoterapeuta
Nazywam się Karolina Piwowarska i jestem fizjoterapeutką. W swojej karierze zawodowej na chwilę wylądowałam w Londynie i tam pierwszy raz miałam styczność z fizjoterapią uroginekologiczną o której w Polsce jeszcze było cicho. Od tamtej pory skończyłam wiele kursów w tej tematyce. W pracy z Wami korzystam z technik osteopatycznych, terapii manualnej, ćwiczeń, kinesiotapingu i wielu innych. Po powrocie otworzyłam swój własny gabinet i od razu postawiłam sobie za cel poinformowanie jak najwięcej kobiet w ciąży o istnieniu fizjoterapii uroginekologicznej. Bóle pleców, bóle spojenia łonowego, problemy z napięciem dna miednicy, nietrzymanie moczu czy w końcu nauka świadomości własnego ciała, edukacja – to najważniejsze rzeczy które chcę z Wami omówić, aby Wasz poród był świadomy, piękny i dokładnie taki jak czujecie. Najważniejsze jest dla mnie wysłuchanie Was, wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Do zobaczenia na zajęciach.

P Walczak Aleksandra

Aleksandra Walczak
Dietetyk

Nazywam się Aleksandra Walczak i z wykształcenia jestem dietetyczką. Ukończyłam studia kierunkowe na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej, a od kilku lat prowadzę swój gabinet dietetyczny Linnes. W Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa omawiam najważniejsze zasady żywieniowe, którymi powinny się kierować kobiety w czasie ciąży, aby zapewnić sobie zachowanie zdrowia, a dziecku optymalny rozwój. Poruszam również tematy związane z żywieniem w trakcie karmienia piersią oraz z rozszerzaniem diety niemowlęcia. Chętnie odpowiadam na wszystkie pytania z zakresu żywienia, które mają przyszli rodzice, a dyskusja na tematy żywieniowe w przyjemnej atmosferze, to moja ulubiona część spotkania. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, pasjonatką zdrowego stylu życia i wielką miłośniczką książek.

P Waloszczyk Anna

Anna Waloszczyk
Położna

Nazywam się Anna Waloszczyk. Jestem magistrem położnictwa i specjalistą pielęgniarstwa neonatologicznego. Jestem mamą dwóch cudownych synów, którzy dają mi siłę do działania. Od prawie dwudziestu lat pracuję w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu na oddziale noworodkowym. Praca z malutkimi dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Otwartość, optymizm i uśmiech towarzyszą mi w pracy codziennej. Pragnę się podzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniem z przyszłymi rodzicami.

P Zaborska Zuzanna

Zuzanna Zaborska
Fizjoterapeuta

Zuzanna Zaborska – fizjoterapeutka zakochana w swoim zawodzie, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Już w czasie trwania studiów swoje zainteresowania i ścieżkę zawodową kierowała w stronę pracy z kobietami ciężarnymi oraz tymi, które zmagają się z ciążowymi i poporodowymi dolegliwościami. Studia zwieńczyła obroną pracy magisterskiej, która dotyczyła aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Zafascynowana efektami jakie daje praca z blizną – nie tylko po Cesarskim Cięciu oraz tym, jak dobrze dobrana aktywność fizyczna potrafi pomóc pozbyć się wielu schorzeń i poprawić jakość życia nie będąc przy okazji przykrym obowiązkiem. Z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa współpracuję trzeci rok, próbując maksymalnie wykorzystać powierzony czas aby zwrócić uwagę przyszłych rodziców na rolę aktywności fizycznej w ciąży oraz zachęcić ich do aktywnego przygotowania do porodu. Przedstawiam kluczowe z punktu widzenia fizjoterapii aspekty rozwoju dziecka w pierwszym roku jego życia, sygnalizuję problemy jakie świeżo upieczona mama może spotkać w trakcie rekonwalescencji po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim oraz pokazuję sposoby ich zapobiegania i eliminowania.
P Ziolkowska Izabela
Izabela Ziółkowska

Trener masażu Shantala
Logopeda
Izabela Ziółkowska jestem Instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala. Współpracuję z Bytomską Szkołą Świadomego Rodzicielstwa w Bytomiu. Na zajęciach z przyszłymi rodzicami tłumaczę jak masaż Shantala może stać się przepiękną drogą do poznania potrzeb maleństwa, jak pozytywnie wpłynie na Wasze wspólne relacje – pomoże również pokonać wiele niedogodności, które mogą się pojawić w pierwszych miesiącach życia dziecka.
Regularne masowanie dziecka przynosi ogromne korzyści dla dziecka: stymuluje prawidłowy rozwój psychofizyczny, pomaga w uregulowaniu snu, poprawia trawienie, zapobiega kolkom, wycisza, uspokaja, wzmacnia więzi emocjonalne z rodzicami, podnosi odporność organizmu dziecka. Korzyści wynikają również dla rodzica wykonującego masaż , regularne masowanie umacnia pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem, łagodzi lub zapobiega depresji poporodowej u matek, wzmacnia więź z dzieckiem, pomaga zrozumieć potrzeby dziecka, tego co sygnalizuje.
Moim mottem jest cytat: „Pieszczoty, głaskanie i przytulanie są dla dziecka jak pożywienie. Tak samo ważne jak białko, minerały i witaminy.” – Frederique Leboyer
   

ue e1615663135617