Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego

Drukuj

Termin skladania ofert: 05.08.2021 r. do godz. 12:00.

Termin ofwarcia ofert: 05.08.2021 r. do godz. 12:30.

 

doc

Ogłoszenie konkursu
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

doc

Projekt umowy
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

doc

Warunki konkursu
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

doc

Załączniki do warunków konkursu
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

 

pdf

Modyfikacja Formularza Ofertowego
Pobierz
Dokument PDF

doc

Załączniki nr 2 (po modyfikacji)
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

pdf

Odpowiedzi na pytanie nr 1 do Konkursu
Pobierz
Dokument PDF

pdf

Zawiadomienie o modyfikacji zalącznika nr 8
Pobierz
Dokument PDF

doc

Zmodyfikowany załącznik nr 8
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert
Pobierz
Dokument PDF

Rostrzygnięcie postepowania konkursowego

pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postęowania konkursowego
Pobierz
Dokument PDF