Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. do godziny 10:00

 

Ogłoszenie
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy- zał 1
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 2
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 3 (dotyczy zakresu XIV)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot.sprawowania nadzoru nad pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. zakresu XV ogłoszenia)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. usług protetycznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla ratownika medycznego)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla położnej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3a (ogólna dla pozostałych zakresów)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3b (dla lekarzy anestezjologów).doc
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3c (dla położnych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3d (dla ratowników medycznych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3e (dotyczy zabezpieczenia w dyżury medyczne na Oddziale Ginekologii Bl V oraz Oddziale Anestezjologii)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3f (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Noworodków Bl VA
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3g (w zakresie sprawowania nadzoru nad Pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3h (usługi protetyczne w ZPO)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3i (dla zakresu XV ogłoszenia)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

Informacja o rozstrzygnięciu
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word