Drukuj
Gosia

 

stp

Akcja Święty Mikołaj 2018

 

 Kolejny rok - kolejna akcja! Już po raz kolejny wolontariuszki Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości działającej na rzecz walki z rakiem szyjki macicy i rakiem jajnika odwiedziły nasz Szpital oddział ginekologii onkologicznej. Kobiety przebywające na oddziale ginekologii onkologicznej, potrzebują wsparcia jak nigdy dotąd. Edukacja jest kluczowym zakresem działań organizacji zwiększając świadomość kobiet na temat raka szyjki macicy i raka jajnika  w tym czasie Kwiat Kobiecości niesie kobietom, coś równie ważnego - nadzieję, radość, chwilę zapomnienia, tuląc i rozdając mikołajkowe prezenty. Wystarczy, że nowotwór odebrał im naprawdę dużo.

Grudzień to wyjątkowy czas, w którym oprócz troski o codzienne sprawy, jest potrzeba niesienia pomocy, ciepła i radości nie tylko najbliższym osobom. Jest to szczególna data i wyjątkowy czas - symbol radości, przyjaźni, bliskości i ciepła. W tym dniu na oddziale nie brakowało wzruszeń, oraz emocji. Za co z serca bardzo DZIĘKUJEMY !

 

01pismo

dw1

Galeria zdjęć z wydarzenia

 

 

 

 

Urodzeni w 100 lecie Niepodleglej plakat

 

 

Obchody Światowego Dnia Wcześniaka

 

  Każdego roku na świecie 15 mln dzieci rodzi się przedwcześnie. Wcześniakiem jest jedno na dziesięcioro narodzonych dzieci. 17 listopada obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Wcześniaka. Jedną z jego tradycji jest podświetlenie charakterystycznych budynków na kolor fioletowy- kolor wcześniaków.

  Światowy Dzień Wcześniaka to ważny dzień dla lekarzy neonatologów ,pielęgniarek neonatologicznych, dzieci i ich rodziców. To także doskonała okazja by podnieś świadomość społeczną na temat dzieci urodzonych przed planowanym terminem.

Wcześniactwo pociąga za sobą konsekwencje zdrowotne w wielu obszarach.

Dzieci nieprzygotowane do przyjścia na świat borykają się z licznymi powikłaniami od okulistycznych począwszy poprzez neurologiczne aż po poważną niepełnosprawność ruchową i intelektualną. Właściwa opieka w pierwszych tygodniach po urodzeniu pozwala maksymalnie ograniczyć komplikacje.

Dla rodziców wcześniejsze zakończenie ciąży jest nie tylko zaskoczeniem,ale i ogromnym wyzwaniem. Rodzice przerażeni nową sytuacją nie do końca rozumieją,co się dzieje z ich dzieckiem. Konieczność leczenia dziecka po urodzeniu na oddziale intensywnej terapii nasila jeszcze bardziej ich lęk o jego życie.Każdy rodzic z radością i przejęciem oczekuje chwil narodzin swojego dziecka.Zastanawia się ,jaki będzie upragniony maluszek i wyobraża sobie pierwsze z nim spotkanie. Czeka z niecierpliwością ,kiedy będzie mógł wziąć je w ramiona. Ten wymarzony, idealny czas zostaje im "odebrany" w sytuacji przedwczesnego porodu.

16 listopada 2018 r. w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Centrum Perinatologii będziemy uroczyście obchodzić VII Bytomski Dzień Wcześniaka.

  Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim przeżyciem jest przyjście na świat wcześniaka, ile pojawia się pytań, wątpliwości i obaw, że problem dzieci przedwcześnie urodzonych dotyka kilku sfer życia - społecznej, medycznej, psychologicznej, socjoekonomicznej, pociągając za sobą ogromne koszty.

O problemach wcześniaków będą rozmawiali lekarze,ekonomiści i rodzice oraz samorządowcy.

Będzie można posłuchać muzyki w wykonaniu dzieci, a także podziwiać wystawę zdjęć "Wcześniak".

W tym roku naszą akcję wspierać będzie Opera Śląska i Urząd Miasta w Bytomiu.

!cid part1 50026A20 F60DA55D@szpital2 bytom

Profesor Anita Olejek Honorowym Obywatelem Miasta Bytomia

 

Z wielką radością mamy zaszczyt poinformować, że podczas uroczystej  sesji Rady Miasta zwołanej w dniu 16 października 2018 roku r w Operze Śląskiej w Bytomiu Pani profesor dr hab. n. med. Anita Olejek Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, a zarazem światowej sławy specjalistka w zakresie ginekologii, położnictwa i endokrynologii, jako pierwsza kobieta otrzymała tytuł:

Honorowego Obywatela Miasta Bytomia.

Profesor Anita Olejek jest wojewódzkim konsultantem ds. położnictwa i ginekologii. Stoi na czele Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Dla Pani profesor pojęcie "bariera nie do przekroczenia" nie istnieje. To ona stworzyła unikalny ośrodek terapii płodu w zakresie operacji wewnątrzmacicznych przepukliny oponowo-rdzeniowej. Są one wykonywane w naszym Szpitalu od 2005 r., Bytomski szpital był wówczas jedynym ośrodkiem w Europie wykonującym tego typu zabiegi. W tym zakresie zespół prof. Olejek współpracuje z klinikami ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Niemiec. Niemniej to nie jedyna działalność wykonywana na unikatową skalę w kraju. Warto wspomnieć tu także o Poradni Leczenia Schorzeń Sromu, która świadczy usługi dla pacjentek z całej Polski.

Profesor Anita Olejek jest autorem lub współautorem ponad 500 publikacji naukowych, była członkiem Komitetów Naukowych blisko setki zjazdów i konferencji naukowych, jest także przewodniczącą zespołów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego. 

„Zawsze wierzyłam, że najlepszą receptą na sukces jest po prostu ciężka praca Dlatego od czasu uzyskania dyplomu lekarza w 1985 roku wciąż staram się doskonalić swoje rzemiosło, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Takie podejście wymaga ciągłej mobilizacji i gotowości do pokonywania trudności i przekraczania barier”

Jak się jednak okazuje, pracę i rodzinę udaje się pani profesor połączyć z ambicjami naukowymi. Prof. Anita Olejek uczestniczy w licznych międzynarodowych, krajowych i regionalnych zespołach w zakresie rozwoju medycyny i programowania ochrony zdrowia. Jest także członkiem władz krajowych i regionalnych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jak również laureatką następujących tytułów i wyróżnień: Lekarz Przyjacielem Kobiety, nadany przez miesięcznik „Twój Styl”; medal 50-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; tytuł Konsyliarz Roku magazynu lekarskiego ”Konsyliarz”; Medal 750-lecia Bytomia i Medal Miasta Bytomia. Została wybrana do grona 50 najbardziej wpływowych kobiet woj. śląskiego przez redakcję "Dziennika Zachodniego", a niedawno wręczono jej Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W tym ważnym dniu składam Pani Profesor w imieniu własnym oraz pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wyrazy uznania i wdzięczności i mam nadzieję, że to wyróżnienie, które za Pani przyczyną spotyka dziś nasz Szpital, stanowi również dla Pani powód do satysfakcji i dumy, a wartości, którymi daje Pani świadectwo pozostaną dla kolejnych pokoleń niepodważalnymi wzorami.

                                                        Z wyrazami szacunku i uznania

                                Kornelia Cieśla

                       Dyrektor

                                                                        Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

 

  

 Pracownia Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii.

 

 

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25.07.2018 roku Pracownia Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Licencję Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii. Licencja została przyznana na wykonywanie badań histopatologicznych, badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej oraz cytologii złuszczeniowej z wyłączeniem cytologii profilaktyki raka szyjki macicy) na okres trzech lat do dnia 30.09.2021 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia 2017 roku wszystkie zakłady i pracownie patomorfologii są zobowiązane do wykonywania procedur diagnostycznych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Patologów do roku 2019. Przyznanie licencji potwierdza wysoką jakość badań wykonywanych w Pracowni Histopatologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Dotyczy: Otwarcie Budynku Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

28 czerwca br. (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się otwarcie Budynku Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych Budynek powstał w miejscu byłego Zakładu Przedmiotów Ortopedycznych   i Środków Pomocniczych. W uroczystości oddania budynku przychodni do użytku wezmą udział: przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Biskup Diecezji Gliwickiej, władze miasta oraz lekarze, pielęgniarki i personel administracyjny. 

Budynek Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych jest budynkiem wolno stojącym, pięciokondygnacyjny. Architektura budynku zapewnia duże naświetlenie pomieszczeń w gabinetach a dodatkową ciekawostką jest fakt że budynek jest cylindryczny popularnie zwany „Okrąglakiem” dostosowany do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W budynku mieścić się będzie:

Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Angiologiczna, Pracownia biopsji mammotomicznej, oraz

Poradnie dla Dzieci: Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek, Poradnia Nefrologiczna, i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci, Gabinet Poradni Medycyny Pracy, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Chirurgiczna.

Oddanie do użytku Budynku Przyszpitalnych Przychodni Specjalistycznych, nie tylko poprawi warunki leczenia pacjentów ale też diagnostykę. Oddany do użytku budynek jest na miarę XXII wieku. Mamy nadzieje, że nasi pacjenci będą zadowoleni zarówno z obsługi medycznej jak i z diagnostyki.

 V Konferencja z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” pn. „Apetyt na życie”

Już po raz piąty 24 maja 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bytomiu Szpital Specjalistyczny nr 2 zorganizował Konferencję poświęconą promowaniu prozdrowotnych zachowań. W programie konferencji z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” ”Apetyt na życie” szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę raka piersi.

Tegoroczna Konferencja, w której organizację włączyła się Wspólnota Amazonek „Ostoja” w Bytomiu poświęcona była procesowi leczenia pacjentek na przykładzie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej. Poruszone zostały tematy związane m. in. z dietą w chorobie nowotworowej oraz seksualną sferą życia kobiet walczących z rakiem. Ponadto psycholog, fizjoterapeuta i pedagog zdrowia omówili tematy związane ze społecznymi przekonaniami wobec choroby nowotworowej, rehabilitacją ruchową, która jest istotnym elementem przekonania pacjenta o jego własnej skuteczności oraz tematem, przy omówieniu którego nastąpiła próba odpowiedzi na refleksję czy menopauza jest kresem, czy też jest nowym wyzwaniem w życiu kobiety.

Jak samodzielnie badać piersi krok po kroku możemy zobaczyć na stronie slaskie.pl Samokontrola piersi- prezentacja Kampania Społeczna Śląskie. Dla Kobiet

W komitecie naukowym zasiedli: prof. Anita Olejek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa, prof. Violetta Skrzypulec – Plinta specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog, Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Andrzej Misiołek.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka oraz Prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Dla pacjentek zainteresowanych działalnością Wspólnoty Amazonek w Bytomiu podajemy kontakt:

Wspólnota Amazonek „OSTOJA”

41-902 Bytom, ul. Łużycka 12

Tel. 32/ 280-63-63

 link

Galeria zdjęć z wydarzenia

Karta informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Stefana Batorego 15, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
numer telefonu 32 7861 400.

Inspektor Ochrony Danych kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (32) 78-61-642

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,           w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, oraz podwykonawcy realizujący usługi medyczne. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania obowiązku archiwizacji danych określonych Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

Clipboard01 

 

Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Program V Konferencji z cyklu

„Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” pn. „Apetyt na

życie”

24 maja 2018 r. godz. 10:30 Sala sesyjna Urzędu Miasta w Bytomiu

10:00–10:30 Rejestracja uczestników
10:30–10:50 Otwarcie konferencji, wystąpienia gości
10:50–11:00 mgr Kornelia Cieśla – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2    w Bytomiu – referat wprowadzający
11:00–11:15

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek

„Proces leczenia kobiet współczesnych na przykładzie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej”

11:15–11:30

mgr Dorota Siebiata-Tomczyk pedagog zdrowia

„Menopauza – kres czy nowe wyzwanie w życiu kobiety”

11:30–11:45

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec – Plinta

„Seksualna sfera życia współczesnych kobiet”

11:45–12:00

mgr Urszula Kłosińska psycholog

„Społeczne przekonania i postawy wobec choroby nowotworowej”

12:00–12:15 Cyprian Kapitan i Nikola Lubowiecka „Żona, matka – kobieta idealna”
12:15–12:30 PRZERWA KAWOWA
12:30–12:45 dr n. med. Mateusz Zamłyński „Jestem ojcem – badam się”
12:45–13:00 mgr Aleksandra Jankiewicz „Dieta w chorobie nowotworowej”
13:00–13:15 mgr Agnieszka Bachorz „Rehabilitacja ruchowa jako metoda przekonania pacjenta o jego własnej skuteczności”
13:15 Zakończenie konferencji
  IMPREZY TOWARZYSZĄCE
  Wernisaż prac pacjentek Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu i Studentek Uniwersytetu III Wieku w Bytomiu „Kobieta blaski i cienie”
  Występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej z klasy profesor Małgorzaty Grząby
 

KAŻDY PRACOWNIK OTRZYMUJE CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

   WRAZ Z 5 PUNKTAMI EDUKACYJNYMI

KOMITET NAUKOWY:

prof. ŚUM dr hab. n. med. Anita Olejek – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta

prof. dr hab. Andrzej Misiołek

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Kornelia Cieśla - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Dyrektor Szpitala
 • Halina Bieda - radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Ewa Rosiak
 • Dorota Siebiata – Tomczyk
 • Magdalena Jankowska
 • Elżbieta Winczakiewicz – Przewodnicząca Wspólnoty Amazonek „Ostoja” w Bytomiu
15:00–18:00 IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MIEJSKIM PARKU IM. FRANCISZKA KACHLA W BYTOMIU
15:00–16:30 „Zumba z Cyprianem i Nikolą”
16:30–17:30 „Trening współczesnej Kobiety „Joanna Zomerfeld”
  Warsztat zdrowego odżywiania
  Samobadanie piersi. Ćwiczenia na fantomach – Wspólnota Amazonek „Ostoja”
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Zabawy dla dzieci i seniorów
  Nordic walking , trening na trampolinach
  Pokaz mody i wiele innych
  Pokazy makijażu i fryzur
  Pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru

18:00

 

Koncert „ Z kim tak Ci będzie źle, jak ze mną” piosenki Kaliny Jędrusik w wykonaniu Agnieszki Bielanik – Witomskiej i Orkiestry Power of Winds

 1am1sl1log

zus zwolnienie

 

1 9 maja 2018 r. w sobotę Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dzień otwarty pod hasłem Biała Sobota w ZUS.

Jest to inicjatywa skierowana do lekarzy, dla których specjalnie w sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00 będą udostępnione Sale Obsługi Klientów w ZUS.

W trakcie wizyty pracownicy ZUS:

 

 • udzieindywidualnych konsultacji,
 • pomogą w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
 • pomogą w uzyskaniu certyfikatu z ZUS do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich.

 

Do założenia profilu PUE niezbędny będzie dowód osobisty, aktualny adres email oraz telefon komórkowy.

W celu uzyskania w trakcie wizyty certyfikatu ZUS prosimy o zabranie asnego nośnika (pendrive) lub sprzętu (laptopa).

"Biała Sobota dla lekarzy" organizowana jest we wszystkich placówkach ZUS w województwie śląskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w dogodnej dla Państwa jednostce ZUS.

UWAGA PACJENCI !!!


Panie w wieku od 25 do 59 lat zapraszamy na bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy więcej informacji w zakładce informacje dla pajenta - profilaktyczne programy zdrowotne.
 

Przekazanie sprzętu zakupionego dla Oddziału Noworodków i Oddziału Klinicznego Pediatrii z dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia  

15 stycznia br. w Oddziale Noworodków Bl. 5A odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia. Sprzęt wesprze funkcjonowanie Oddziału Noworodków Bl. 5A, w którym prowadzona jest intensywna terapia noworodka, w tym wcześniaków. Oddział ten może się poszczycić dużą przeżywalnością dzieci przedwcześnie urodzonych dzięki wieloletniemu doświadczeniu personelu medycznego oraz specjalistycznej aparaturze. W ramach dotacji doposażono oddział w następujący sprzęt medyczny:

 • analizator parametrów równowagi kwasowo - zasadowej,
 • aparat do przezskómego monitorowania gazów (p02, pC02),
 • inkubator zamknięty do intensywnej opieki - 4 szt.,
 • inkubator zamknięty do podstawowej opieki - 4 szt.,
 • inkubator otwarto - zamknięty (hybrydowy) - 2 szt.,
 • inkubator transportowy
 • respirator - 2 szt.,
 • kardiomonitor wieloczynnościowy - 6 szt.,
 • infant flow - respirator do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków - 4 szt.,
 • pompa infuzyjna strzykawkowa - 10 szt.,
 • pompa infuzyjna przepływowa - 4 szt.,
 • aparat USG z kolorowym Dopplerem,
 • aparat do leczenia tlenkiem azotu;

Ponadto Oddział Kliniczny Pediatrii, jedyny w naszym mieście, otrzymał wideokolonoskop pediatryczny wraz ze sprzętem peryferyjnym. Łączna kwota dotacji na realizację zakupu wyżej wymienionej aparatury medycznej przekracza 2 miliony zł. Przekazania sprzętu dokonał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

 zd

 Galeria zdjęć z wydarzenia