Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 11.12.2020 r. o godz. 12:00

 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert: 16.12.2020 r. do godz. 11:00

Przedłużenie terminu otwarcia ofert: 16.12.2020 r. o godz. 12:00

 

pdf

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert w cześci XVIII
Pobierz 
Dokument PDF

Ogłoszenie
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy- zał 1
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 2
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 3 (dotyczy zakresu XVII, XVIII)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot.sprawowania nadzoru nad pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. zakresu XIX ogłoszenia)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. usług protetycznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla ratownika medycznego)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla położnej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3a (ogólna dla pozostałych zakresów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3b (dla lekarzy anestezjologów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3c (dla położnych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3d (dla ratowników medycznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3e (dotyczy zabezpieczenia w dyżury medyczne na Oddziale Ginekologii Bl V oraz Oddziale Anestezjologii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3f (dotyczy całościowych usług anastezjologicznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3g (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Noworodków Bl VA - zastęstwo
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3h (w zakresie sprawowania nadzoru nad Pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3i (usługi protetyczne w ZPO)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3j (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Noworodków Bl. III)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3k (w zakresie sprawowania nadzoru nad Pracownią Endoskopową)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3l (dla zakresu XIX ogłoszenia)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3m (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
Pobierz 
Dokument PDF