Drukuj
Stefan

Protezy kończyn

Przy doborze odpowiednich komponentów protezy oraz konstrukcji leja bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • Poziom i przyczynę amputacji,
 • Stan zdrowia,
 • Kształt kikuta,
 • Wagę, wzrost,
 • Oczekiwania pacjenta,
 • Aktywność zawodową i społeczną,
 • Możliwości finansowe

 

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

 Nasza oferta obejmuje:

 • Przy amputacji na poziomie stopy (amp. Choparta, Syme’a, Lisfranca i inne)
 • Podudzia (PTB,PTS,KBM)
 • Uda
 • Wyłuszczenie w stawie kolanowym
 • Wyłuszczenie w stawie biodrowym

 

NA ŻYCZENIE KLIENTA WYKONUJEMY PROTEZY SKÓRZANE I DREWNIANE

 

W konstrukcji protezy modularnej kończyny dolnej wyróżniamy następujące części:

 • Lej protezowy - służy do połączenia kikuta z konstrukcją protezy,
 • Zawieszenie – służy do utrzymania protezy na kikucie,
 • Elementy przegubowe –  ruchome połączenia poszczególnych elementów protezy (stawy kolanowe, stawy biodrowe),
 • Stopa – służy do przenoszenia obciążeń
 • Łączniki - do połączenia elementów protezy

Protezy kończyn dolnych wykonujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem systemu modularnego, który umożliwia wykonanie protez na wszystkich poziomach amputacji. Protezy modularne przewyższają protezy skorupowe (konwencjonalne) pod względem funkcjonalnym, kosmetycznym oraz możliwością zastosowania różnych rozwiązań technicznym – stóp protezowych oraz stawów kolanowych. Dodatkowym atutem systemu modularnego jest możliwość dokonania w każdej chwili użytkowania protezy (w zależności od aktualnych potrzeb pacjenta) korekty budowy, ustawienia protezy, wymiany przegubu kolanowego oraz stopy protezowej. Elementy modularne są połączone ze sobą w taki sposób, że można je od siebie oddzielić i wymienić. Wszystkie komponenty modularne protez dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Protezy ostateczne posiadają ciałopodobne pokrycie kosmetyczne wykonywane indywidualnie. Istnieje możliwość zastosowania zawieszenia silikonowego, które nie wymaga montowania pasów podtrzymujących.

Lej kikutowy powinien spełniać cztery zasadnicze zadania:                      

 • prawidłowe objęcie kikuta                                                       
 • utrzymanie protezy na kikucie                                
 • prawidłowe wsparcie dla przenoszenia ciężaru ciała                    
 • pewne prowadzenie protezy                                                

Dla komfortu noszenia protezy szczególne znaczenie ma indywidualne dopasowanie leja kikutowego protezy. Stanowi on element łączący pomiędzy ciałem pacjenta a protezą. Przy amputacji uda stosujemy czworokątny kształt górnej części leja co odpowiada anatomicznemu układowi głównych grup mięśniowych w czasie skurczu. Taki kształt leja uzyskuje się wykonując negatyw leja  protezowego z użyciem przyrządu Hossmera.                                                         

Stopy protezowe dobieramy indywidualnie do pacjenta. Ze względu na doskonałą funkcjonalność szczególnie polecamy naszym Pacjentom stopy dynamiczne oraz stopy z włókna węglowego, natomiast w zakresie stawów kolanowych polecamy stawy wieloosiowe.

 

PROTEZA MODULARNA PODUDZIA

Lej kikutowy protezy podudzia typu PTB (Patellar Tendon Bearing), PTS (Prothése Tibiale Supracondyliènne), KBM (Kondyllen Bettung Münster) wykonanywany jest z żywicy epoksydowej lub akrylowej. Posiada miękką wkładkę wewnętrzną. Lej połączony jest ze stopą protezową za pomocą adaptera modularnego. Wykończenie zewnętrzne protezy wykonane jest z tworzywa piankowego ukształtowanego do indywidualnego kształtu kończyny.

 

PROTEZA MODULARNA PODUDZIA Z LEJEM SILIKONOWYM

Lej kikutowy protezy obejmuje kłykcie kości udowej. Wykonany z żywicy epoksydowej lub akrylowej. Połączony jest ze stopą protezową za pomocą adaptera modularnego. Bezpośrednio na kikut zakładany jest miękki lej silikonowy zakończony specjalnym metalowym zaczepem, mocowanym w dolnej wewnętrznej części leja kikutowego. Wykończenie zewnętrzne wykonane jest z tworzywa piankowego ukształtowanego do indywidualnego kształtu kończyny

PROTEZA MODULARNA PRZY WYŁUSZCZENIU W STAWIE KOLANOWYM

Dzięki możliwości obciążenia kłykci kikuta nie jest konieczne podparcie pod guz kulszowy. Połączenie leja kikutowego protezy z podudziem wykonane jest za pomocą specjalnego przegubu kolanowego. Lej protezy wykonany z laminatu żywicznego wyposażony jest w miękki wkład. Przegub kolanowy i stopa protezowa łączone są ze sobą adapterami modularnymi. Wykończenie zewnętrzne wykonane jest z tworzywa piankowego ukształtowanego do indywidualnego kształtu kończyny.

PROTEZA MODULARNA UDA

Lej kikutowy protezy, przegub kolanowy oraz stopa protezowa łączone są ze sobą przy pomocy adapterów o różnej budowie. Dzięki różnorodnemu asortymentowi przegubów kolanowych i stóp protezowych części te dobiera się indywidualnie każdemu pacjentowi. Wykończenie zewnętrzne wykonane jest z tworzywa piankowego ukształtowanego do indywidualnego wyglądu kończyny

PROTEZA MODULARNA PRZY WYŁUSZCZENIU W STAWIE BIODROWYM

Lej kikutowy protezy w formie kosza biodrowego jest wykonany z laminatu żywicznego z wmontowaną płytką przegubu biodrowego. Przegub biodrowy, przegub kolanowy i stopa protezowa połączone są ze sobą adapterami modularnymi. Wykończenie zewnętrzne wykonane jest z tworzywa piankowego ukształtowanego do indywidualnego wyglądu kończyny.

 

PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

 Wykonujemy : 

 • Kosmetyczne z elementów modularnych z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową (części ręki, przedramienia, ramienia, po amputacji w obrębie obręczy barkowej)
 • Mechaniczne przedramienia, ramienia, przy pełnej amputacji kończyny górnej