Stefan

Oddział Chirurgii Dzieci


Ważne telefony:

Izba przyjęć

Kancelaria

Oddział Chirurgi Dzieci

- (32) 786 15 92

- (32) 786 15 90

- (32) 786 16 10

Kierownictwo:
Ordynator Oddziału - lek. med. Dariusz Majda nr tel: (32) 786 16 11

Zastępca Ordynatora - lek. med. Andrzej Kiedos nr tel: (32) 786 16 11
Pielęgniarka Oddziałowa - Edyta Zygmunt nr tel: - (32) 786 15 96

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VI - I Piętro

Mapka:

Ogólna charakterystyka:
W Oddziale wykonuje się zabiegi Chirurgii Dziecięcej. Na Oddziale leczeni są pacjęci do ukończenia 18 r.z. Oddział posiada 12 łózek na dwóch salach duosobowych  i dwóch salach czteroosobowych. Poradnia Chirurgii Dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym. W Oddziale istnieje możliwość pobytu jednego z rodziców z dzieckiem.

Zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia wysokosspecjalistyczną opiekę medyczną w miłej i rodzinnej atmosferze.

Oddział pobytu dziennego (chirurgia jednodniowa), leczenie nowotworów łagodnych tkanek miękkich i skóry:

Operacje:

Oddział Szpitalny - zakres usług: