Stefan

Oddział Położnictwa i Ginekologii Blok III

Ważne telefony:

Kancelaria
Izba Przyjęć

- (32) 786 14 70
- (32) 786 14 77

Kierownictwo:
Ordynator oddziału - dr n.med. Tadeusz Urban
Z-ca Ordynatora - lek.med. Frimeta Kostman-Podsiedlik
Położna oddziałowa - mgr Beata Ferdyn

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok III - Piętro 1

Mapka:

Oddział realizuje pełen zakres świadczeń medycznych z zakresu położnictwa i ginekologii na poziomie II stopnia referencyjności.

Zaplecze diagnostyczne oddziału:

Wyposażenie oddziału: