Drukuj
Gosia


Praca w szpitalu:

 

Oferta pracy dla pielęgniarek i położnych

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Pielęgniarki i Położne

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert wKancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 44 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy Anestezjologów

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33


 
 
 

 

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni:

 

lekarzy specjalistów pediatrii lub lekarzy w trakcie
specjalizacji z pediatrii

 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w doświadczonym zespole.  

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.


Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni
na dyżury:

Lekarzy – specjalistów pediatrii

i/lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii

oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie,  
pracę w doświadczonym zespole,
warunki zatrudnienia do uzgodnienia

kontakt :

Dział Kadr i Płac (32) 786-14-32

Dział Organizacji, Kontraktowania i Statystyki (32) 786-14-45

 

 

 

Oferta pracy dla lekarzy

 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarzy – specjalistów chirurgii dziecięcej, lekarzy w trakcie specjalizacji
lub chcących specjalizować się w powyższej dziedzinie

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

Oferta pracy dla Psychologa

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 Psychologa

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych, o specjalnościach:

 - Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologii

 - Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologia Ginekologiczna

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarzy – specjalistów chirurgii ogólnej,     lekarzy w trakcie specjalizacji
lub chcących specjalizować się w powyższej dziedzinie

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

 

Oferta pracy dla lekarzy

 

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 

Lekarzy – specjalistów chorób wewnętrznych i/lub angiologii lub lekarzy specjalizujących
lub chcących specjalizować się w powyższych dziedzinach

 

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla pielęgniarek i położnych

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Pielęgniarki i Położne

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 44 lub (32) 786 14 33

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU

UL. STEFANA BATOREGO 15, 41-902 BYTOM

ogłasza nabór

na wolne stanowiska pracy

 • LEKARZ -   SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZNIECZULEŃ DO PORODU

 • LEKARZ -   SPECJALISTA ALERGOLOGII (MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI)

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą elektroniczną
(na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),

bądź składać w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy Anestezjologów

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy i pielęgniarek

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy i pielęgniarki do udzielania świadczeń w ramach nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej

Minimalne wymogi:

-Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu / mile widziana specjalizacja w zakresie pediatrii

-Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala w terminie do 18.09.2017r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarza

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarza - specjalistę psychiatrii

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu  
ogłasza nabór na stanowisko położnej  w Oddziale Klinicznym Ginekologii,
Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: położna
 • Miejsce wykonywania pracy: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu – Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
 • Podstawa zatrudnienia – realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej – kontraktowej

2. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji położnej poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • doświadczenie w pracy zawodowej, a w szczególności na Sali porodowej,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślne,
 • cierpliwość, empatia, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków służbowych,
 • znajomość standardów opieki okołoporodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z lekarzami i personelem medycznym
 2. Systematyczne i rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej w wersji papierowej i elektronicznej
 3. Sprawowanie opieki nad pacjentami według obowiązujących standardów,
  na najwyższym poziomie
 4. Zapewnienie pacjentom profesjonalnej i kompleksowej opieki położniczej


4. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych.

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu przy ul. Stefana  Batorego 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dodatkowe informacje uzyskać można w Dziale Organizacji, Kontraktowania i Statystyki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu ul. Stefana Batorego 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital2.bytom.pl , bądź pod numerem telefonu (32)78-61-445.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie, archiwizowanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.).

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  zatrudni Pielęgniarkę/Położną:

Stanowisko: Pielęgniarka/Położna,

Wykształcenie minimum średnie medyczne,

Aktualne prawo wykonywania zawodu,

System pracy : zmianowy ( 12 godzinny równoważny).

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  zatrudni lekarza:

 • Lekarz ze specjalizacją otorynolaryngologii dziecięcej, laryngologii, otolaryngologii lub otorynolaryngologii.
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • Oddział Laryngologii Dzieci..

Prosimy o składanie ofert Kancelarii Głównej Szpitala. 

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych, o specjalnościach:

- Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologii

- Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologia Ginekologiczna

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33