Zapytanie ofertowe - Remont dachu w budynku nr 2 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

DAT/TG/T/157/2022


termin składania ofert do dnia 07.06.2022 r. do godz.  10:00

 

pdf Zaproszenie do składania ofert
Pobierz
Dokument PDF