Zapytania ofertowego na pełnienie dyżurów napraw awaryjnych instalacji i urządzeń technicznych w Szpitalu.

Drukuj
Gosia

termin składania ofert do dnia 05.04.2022 r.

doc Zaproszenie do składania ofert
Pobierz
Dokument Microsoft Word