Zaproszenie do składania ofert na Zakup Licencji Oprogramowania Antywirusowego dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Gosia

DAT/TG/T/11/2022

termin składania ofert do dnia 31.01.2022 r do godz. 11:00

doc Postepowanie na program antywirusowy
Pobierz
Dokument Microsoft Word