Zaproszenie do składania ofert Dotyczy stałych czynności konserwacyjnych systemu teletechnicznego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

DAT/TG/T/332/2021

termin składania ofert do dnia 24.01.2022 r do godz. 12:00

pdf Zapytanie ofertowe
Pobierz
Dokument PDF

pdf Formularz ofertowy
Pobierz
Dokument PDF