Zaproszenie do składania ofert zakup i dostawa art. elektrycznych i żarówek medycznych II dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj

Znak sprawy: DAT/ TG/ G/ 8 / 2021


Termin skladania ofert: 01.12.2021 r. do godz. 12:00.

 

doc

Zaproszenie do składania ofert
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

excel

Art. elektryczne bez cen
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Excel