Zaproszenie do składania ofert na ogłasza przetarg na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego na pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Drukuj

Znak sprawy: D/BHP/11/2021


Termin skladania ofert: 26.11.2021 r. do godz. 12:00.

 

pdf

Przetarg 2021 czynniki szkodliwe NDS Zaproszenie Umowa
Pobierz 
Dokument PDF