Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawa art. elektrycznych i żarówek medycznych dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Znak sprawy: DAT/ TG/ G/ 7 / 2021


Termin skladania ofert: 15.11.2021 r. do godz. 12:00.

Zamawiający Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytomiu, działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Infoirmuje, że zmienie ulegają terminy:

Termin składania ofert z dnia: 15.11.2021 r. do godz. 12:00
na dzień 19.11.2021 r. do godz. 12:00

 

 

 

doc

Zaproszenie do składania ofert
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

excel

Art. elektryczne bez cen
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Excel