Zaproszenie do składania ofert na Zakup i dostawa kontenera na butle gazowe dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Drukuj

Znak sprawy: DAT/ TG/ G/ 6 / 2021


Termin skladania ofert: 02.09.2021 r. do godz. 12:00.

 

doc

Zaproszenie do składania ofert na kontener na butle
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word

pdf

Kontener - klatka
Pobierz 
Dokument Wicrosoft Word