Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji dla potrzeb nowej pracowni TK oraz Tomografu Komputerowego wraz z osprzetem na potrzeby pracownii, w budynku nr 6 (Zakład Radiologi Lekarskiej) w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Znak sprawy: DAT/TG/T/105/2021
Termin składania ofert: 12.04.2021 r do godziny 11:00 

 

pdf

Zapytanie ofertowe                    
Pobierz
Dokument PDF

pdf

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1                         
Pobierz
Dokument PDF