Przegląd 2 szt. transformatorów 400kVA w stacji transformatorowej N91

Drukuj
Gosia

DAT/TG/T/39/2021
termin składania ofert do dnia 26.02.2021 r do godz. 12:00

pdf Zapytanie ofertowe
Pobierz
Dokument PDF

Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu termin składania ofert z dnia 26.02.2021 na dzień 08.03.2021 r. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania ofert.