Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających dach budynku nr 1 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

DAT/TG/T/8/2021
termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r do godz. 12:00

pdf Zapytnie ofertowe
Pobierz
Dokument PDF

 W przetargu znak sprawy DAT/TG/T/8/2021 - Złożono 4 oferty.


W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru oferenta na wykonanie i montaż siatek zabezpieczających dach budynku nr 1  Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu,
oferentem, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania jest:


Zakład Ogólnobudowlany Roboty Specjalistyczne
Michał Dołhun
Jaworowa 3/9,
41-813 Zabrze

Cena oferty:  16 236,00 zł brutto