Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 23.03.2020 r. do godziny 11:00

 

Ogłoszenie
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy- zał 1
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 2
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla położnej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla ratownika medycznego)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa(dot. umowy na nadzór Pracowni Cytologicznej i Histopatologiczej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3a (ogólna dla pozostałych zakresów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3b (dla lekarzy anestezjologów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3c (dla położnych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3d (dla ratowników medycznych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3e (w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3f (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3g (w zakresie sprawowania nadzoru nad Pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3h (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Noworodków Bl. III)
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word

Informacja o rozstrzygnięciu
Pobierz                                  
Dokument Microsoft Word