Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej wykonywanych na rzecz pacjentów Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 19.02.2020 r. do godziny 11:00

Ogłoszenie o konkursie MR, TK
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczególwe warunki konkursu - MR
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczególwe warunki konkursu - TK
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy MR
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy TK
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Wzór umowy MR
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Wzór umowy MR w znieczuleniu
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Wzór umowy TK
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Wzór umowy TK w znieczuleniu
Pobierz   
Dokument Microsoft Word

Rozstrzygnięcie konkursu
Pobierz   
Dokument Microsoft Word