Zaproszenie do składania ofert na objęcie pieką serwisową oprogramowania komputerowego AMMS

Drukuj
Gosia
 
 
 

OBJĘCIA OPIEKĄ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO w JEDNOSTCE OPIEKI ZDROWOTNEJ
Od dnia 01.01.2019 do 31.12.2020 pomiędzy:

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
Ul. St. Batorego 15
41-902 Bytom
NIP 626-25-11-259
wpisany do rejestru stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000050872, REGON 270235892,

Zobowiązania Wykonawcy
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewnia:
1. bieżące usuwanie awarii Oprogramowania, o którym mowa w umowie, tzn. usterek w zbiorach oraz usterek w zbiorach zgromadzonych danych, powstałych z winy Zamawiającego lub niezależnie od Zamawiającego, zwanych dalej „Awariami”;

1.1 Awarie będą usuwane nie później niż w terminie dwóch kolejnych dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia. Na potrzeby niniejszej umowy dni robocze to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Otrzymanie zgłoszenia Awarii po godzinie 16.00 danego dnia roboczego, lub w dniu ustawowo wolnym od pracy jest traktowane jak zgłoszenie przyjęte o godzinie 8.00 najbliższego dnia roboczego.

1.2 Zgłoszenia Awarii przyjmowane są telefonicznie pod następującymi numerami telefonów, lub na drukach zgłoszenia serwisowego ZS1 (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy) przez 24 godziny na dobę, pocztą elektroniczną pod adresem:
Strona 2 / 13

2. dostęp do internetowej platformy zgłoszeniowej umożliwiającej zgłaszanie awarii oprogramowania, udzielanie porad i konsultacji. Dostęp do internetowej platformy zgłoszeniowej odbywa się na podstawie indywidualnych kont dla osób (administratorów oprogramowania, wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy). W ramach umowy Zamawiający może zgłosić 2 osoby upoważnione do wykonywania zgłoszeń;

3. możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w siedzibie Zamawiającego dotyczących Oprogramowania;

4. doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, wykonywanie ponownych lub dodatkowych instalacji Oprogramowania objętego niniejszą Umową;

5. doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć informatycznych;

6. bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego. Obowiązek archiwizowania danych spoczywa na Zamawiającym;

7. na wniosek Zamawiającego dokonywanie kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia danych gromadzonych za pomocą oprogramowania objętego niniejszą Umową;

8. na wniosek Zamawiającego awaryjne odtwarzanie stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na nośnikach magnetycznych (np. ZIP, streamer, CD);

9. na wniosek Zamawiającego weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego” do systemu informatycznego Zamawiającego.

Oferty proszę przesłać drogą e-mail do dnia 11.01.2019 z podziałem na 24 miesiące cena netto/ brutto

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.