Dostawa i montaż systemu parkingowego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia
 
 
 
   
 
 
 

pdf

Wizja lokalna                                                 
Pobierz
Dokument PDF

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa i montaż systemu parkingowego w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu                                              
Pobierz
Dokument PDF

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 1579 i 2018 ) Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert z dnia 12.10.2018 r. na dzień 22.10.2018 r.