24/24PN/2018 Przetarg nieograniczonyna zakup wraz z dostawą myjni – dezynfektor oraz zakup sterylizatora parowego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Nr postępowania: 24/24 PN/2018 r

Termin otwarcia: 17.09.2018 r

Termina składania pytań: 11.09.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Pakiet nr 1 poz 1
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Pakiet nr 1 poz. 2
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Pakiet nr 2
Pobierz
Dokument Microsoft Word
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o przesunięciu terminu
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 3
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 4
Pobierz
Dokument PDF
pdf Protokół z otwarcia ofert
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o uniewaznieniu pakietu nr 1
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Pobierz
Dokument PDF