22/22 PN/2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych II dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Nr postępowania: 22/22 PN/2018r.

Termin składania ofert: 27.07.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ art. spożywcze
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Pakiety A do SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Protokół z otwarcia ofert
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz
Dokument PDF