17/17 PN/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów elektrycznych , żarówek medycznych dla potrzeb własnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Nr postępowania: 17/17 PN/2018r.

Termin składania ofert: 22.06.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz
Dokument PDF

SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
excel

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Pobierz
Dokument PDF

excel

Zmodyfiowane Załączniki A do SIWZ -PAKIETY

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Przesunięcie terminiu

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Zawiadomienie o modyfikacji pakiet nr 1 poz. 33,34

Pobierz
Dokument PDF

excel

Zmodyfikowany pakiet nr 1 A do SIWZ

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf

Protokół z otwarcia ofert z dnia 27.06.2018

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  z dnia 02.07.2018

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 09.07.2018

Pobierz
Dokument PDF