14/14 PN/2018 Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Nr postępowania: 14/14 PN/2018r.

Termin składania ofert: 05.06.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.05.2018

Pobierz
Dokument PDF

SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
excel

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf

Wybór oferty najkorzystniejszej

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Pobierz
Dokument PDF