13/13PN/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

 Nr postępowania:  13/13 PN/2018r.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.05.2018
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY
Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 3
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 4
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 5
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 6
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 7
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 8
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 9
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 10
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 11
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 12 po terminie
Pobierz
Dokument PDF
pdf Modyfikacja pakietu nr 48
Pobierz
Dokument PDF
pdf Protokół otwarcia ofert z dnia 08.06.2018
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
Pobierz
Dokument PDF