11/11PN/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

 Nr postępowania:  11/11 PN/2018r.

Termin składania ofert: 22.05.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.04.2018
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY
Pobierz
Dokument Microsoft Excel

Instrukcja wypełniania JEDZ przez Wykonawce
Pobierz
Dokument Microsoft Word
pdf ESPD
Pobierz
Dokument PDF
html ESPD XML
Pobierz
Dokument XML
rar ESPD
Pobierz
Archiwum RAR
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 3
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 4
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 5
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 6
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 7
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 8
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 9
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 10
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 11
Pobierz
Dokument PDF
pdf Modyfikacja odpowiedzi na zapytanie nr 10
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedz na pytanie nr 12 (po terminie )
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedz na pytanie nr 13 (po terminie )
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF

Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 40
Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.05.2018
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Pobierz
Dokument PDF