8/8 PN/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Nr postępowania:  8/8PN/2018r.

Termin składania ofert: 23.03.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.03.2018
Pobierz
Dokument PDF
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
excel Załącznik A do SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 13
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 7
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 13
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 3
Pobierz
Dokument PDF
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 4
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 6
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 8
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 10
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 6
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 8
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
excel Zmodyfikowany załącznik do SIWZ - pakiet nr 10
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
pdf Odpowiedź na zapytanie nr 5
Pobierz
Dokument PDF
pdf Protokół z otwarcia ofert z dnia 23.03.2018
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.04.2018
Pobierz
Dokument PDF
pdf Zawiadomienie o powtórzeniu czynnosci w ramach pakietu nr 12
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach pakietu nr 12
Pobierz
Dokument PDF
pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach pakietu nr 13
Pobierz
Dokument PDF
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia z dnia 17.04.2018
Pobierz
Dokument PDF