17/17 PN/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Adam

SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane z dniu 12.09.2017
Pobierz
Dokument PDF
Pakiety leki 2017
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
Załącznik nr 12 - JEDZ
Pobierz
Dokument Word
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 3
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 4
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 5
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 6
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 7
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 8
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 9
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 10
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 11
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 12
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 13
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 14
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 15
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 16
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 17
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 18
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 19
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 20
Pobierz
Dokument PDF
Zawiadomienie o modyfikacji SWIZ
Pobierz
Dokument Word
Protokół z otwarcia ofert z dnia 17.10.2017
Pobierz
Dokument PDF
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.11.2017
Pobierz
Dokument PDF
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.12.2017
Pobierz
Dokument PDF