Drukuj
Adam
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.08.2017
Pobierz
Dokument HTML
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Załącznik nr 5a - pakiet nr 1 - Naprawa pokrycia dachowego budynku Okrąglaka
Pobierz
Archiwum RAR
Załącznik nr 5b- pakiet nr 2 - Pakiet nr 2 - Adaptacja świany, elewacji budynku Okraglaka do wymogow PPOŻ
Pobierz
Archiwum RAR
Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
Pobierz
Dokument Microsoft Word

Protokół z otwarcia z dnia 21.08.2017
Pobierz
Dokument PDF 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28.08.2017
Pobierz
Dokument PDF 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 04.09.2017
Pobierz
Dokument PDF