Drukuj
Adam
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.05.2017
Pobierz
Dokument HTML
SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
Specjalistyka - Pakiety
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.05.2017
Pobierz
Dokument HTML
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ
Pobierz
Dokument PDF
Zmodyfikowany pakiet nr 7 i pakiet nr 30
Pobierz
Dokument Microsoft Excel
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument PDF
Odpowiedź na zapytanie nr 2
Pobierz
Dokument PDF
Protokół z otwarcia z dnia 02.06.2017
Pobierz
Dokument PDF
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pobierz
Dokument PDF
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 13.06.2017
Pobierz
Dokument HTML