Drukuj

Zaproszenie do składania ofert - odpady komunalne
opis przedmiotu, sposób złożenia oferty, ocena oferty
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Zaproszenie do składania ofert - odpady medyczne
opis przedmiotu, sposób złożenia oferty, ocena oferty
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Wzór umowy
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Utylizacja odpadów medycznych - załączniki
Pobierz 
Archiwum ZIP