Drukuj
Adam

Ogłoszenie                                                                                 
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                         

Szczegółowe warunki konkursu ofert                                        
Pobierz
Dokument Microsoft Word  

Formularz ofertowy - zał. 1                                                       
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                        

Oświadczenie oferenta - zał 2                                                    
Pobierz
Dokument Microsoft Word  

Wzór umowy - zał. nr 3a
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                                              

Wzór umowy (ratownik medyczny) - zał. nr 3b                          
Pobierz
Dokument Microsoft Word                                        

Karta rozliczeniowa - anestezjologia
Pobierz                                                                                        
Dokument Microsoft Word                                       

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla ratownika medycznego)
Pobierz
Dokument Microsoft Word 

Karta rozliczeniowa - zał. do umowy zlecenie                          
Pobierz
Dokument Microsoft Word 

Oświadczenie do umowy-zlecenia                                              
Pobierz
Dokument Microsoft Excel                                                           

Rachunek do umowy zlecenia                                                    
Pobierz
Dokument Microsoft Word                   

Załącznik nr 1 do umowy zlecenia specyfikacja                          
Pobierz
Dokument Microsoft Excel              

Wzory Umów zleceń – zał. 3c                                                   
Pobierz
Archiwum RAR

Informacja o roztrzygnięciu postępowania
konkursowego w zakresie umów kontraktowych                       
Pobierz
Dokument Microsoft Word                   

Informacja o roztrzygnięciu postępowania 
konkursowego w zakresie umów zleceń                                    
Pobierz
Dokument Microsoft Word