Drukuj
Adam

Udostępnianie dokumentacji w celach badawczych

Regulamin praktyk studenckich

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Informujemy, że ze względu na nasilenie się przypadków epidemicznych oraz zgodnie z § 6ust. 8 Regulaminu praktyk studenckich/szkolnych w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu 
(Regulamin dostępny tutaj)od dnia 8 października 2020 roku Dyrekcja Szpitala wstrzymuje
możliwość realizacji praktyk na terenie
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu do odwołania.

Dopuszcza się możliwość kontynuacji praktyk przez studentów, którzy obecnie są w trakcie ich realizacji.

Z chwilą podjęcia decyzji o ponownej możliwości realizacji zajęć praktycznych w tutejszym Szpitalu informacja zostanie podana na stronie internetowej.