Drukuj
Andrzej

                Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne w Bytomiu (Zakład Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych) zostały powołane na polecenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 1955 r. jako zakład służby zdrowia. Utworzenie zakładów dokonane zostało z dniem 1 stycznia 1956 roku na mocy Uchwały nr 15/243 z dnia 10 kwietnia 1956 roku. Nazwę „Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne„ nadano Decyzją z dnia 30 grudnia 1975 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu. Decyzją z dnia 30 grudnia 1997 roku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dokonano wpisu pod Nr 447 Zakładów do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa katowickiego. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach w dniu 29 kwietnia 1998 roku dokonał wpisu Zakładów do rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

            Organizatorem zakładów ortopedycznych oraz dyrektorem w okresie od 1 stycznia 1956 roku do dnia 30 września 1980 roku był Ludwik Wardzichowski, poprzednio Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Szpitala Zespolonego Nr 2 w Bytomiu. W okresie od 1 października 1980 roku do 25 września 1999 roku Dyrektorem był Krystian Kaczmarek, wychowanek zakładów i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w okresie od 15 lipca 1967 roku. Od dnia 26 września 1999r. do 22 grudnia 2010 roku, Dyrektorem był inż. Henryk Kosz, wychowanek zakładów, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych od dnia 15 lutego 1990 roku. Obecnie pełniący funkcję kierownika Zakładów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych przy Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.

            Rozpoczęcie działalności usługowo - produkcyjnej nastąpiło z dniem 1 lipca 1956 roku. po przejęciu pracowników oraz majątku trwałego Zakładu Ortopedycznego Spółdzielni Pracy Inwalidów „Przyjaźń” w Bytomiu. Działalność była prowadzona w pomieszczeniach Szpitala Nr 2 – produkcja odbywała się w suterenach budynku magazynowego, natomiast obsługa lekarsko-techniczna pacjenta i administracja znajdowały się w piwnicy ówczesnej Kliniki Ortopedycznej Śląskiej Akademii Medycznej.

            W latach 1958-1962 prowadzono prace związane z budową obiektu dla potrzeb specjalistycznej działalności zakładów. W dniu 19 stycznia 1963 roku odbyło się oficjalne otwarcie i przekazanie obiektu do użytkowania. Pomieszczenia zakładów zostały wyposażone we wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia stosowane w branży ortopedycznej a także przy obsłudze pacjentów w trakcie pobierania miar, dokonywania przymiarek oraz wszystkich czynności niezbędnych do wydania gotowego wyrobu.

            W styczniu 1976 roku nastąpiło włączenie Zakładów w struktury organizacyjne Specjalistycznego Zespołu Urazowo - Ortopedycznego i Rehabilitacji „Repty - Piekary” w Tarnowskich Górach. Przejęto działające tam Warsztaty Ortopedyczne tworząc Wydział Zamiejscowy istniejący do 2004 roku.

            Od 1963 roku na polecenia Ministra Zdrowia Zakłady podjęły się produkcji (antyimportowej) sprzętu rehabilitacyjnego. W krótkim czasie ok. 5 lat opracowano dokumentację techniczną, wykonano prototypy, uzyskano pozytywną ocenę kliniczną w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Warszawie – Konstancinie oraz zatwierdzenie do produkcji i użytku w służbie zdrowia wydane przez Komisję Oceny Wzorców i Artykułów Medycznych przy Ministrze Zdrowia dla 69 wyrobów. Produkcja seryjna sprzętu rehabilitacyjnego wykonywana była na zamówienie Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal” w Warszawie, w której placówki służby zdrowia całego kraju zamawiały sprzęt do nowo tworzonych gabinetów rehabilitacyjnych.

            Od stycznia 1976 roku przez kilka lat w ramach umowy kooperacyjnej produkowano na zamówienie Warsztatów Szkoleniowo - Produkcyjnych wyroby tekstylno - skórzane i wykonywano prace tapicerskie do przekazanego sprzętu rehabilitacyjnego.

            Współpraca ze specjalistycznymi zakładami służby zdrowia obejmowała obsługę leczonych w nich pacjentów przez wyjazdowe komisje lekarsko - techniczne, w czasie, których pracownicy zakładów pobierali miary, dokonywali przymiarek i wydawali wykonane przedmioty ortopedyczne. Na bieżąco współpracowano z klinikami Ortopedii i Rehabilitacji Śląskiej Akademii Medycznej, Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Szpitalem Górniczym w Bytomiu, poradniami urazowo - ortopedycznymi i poradniami zaopatrzenia ortopedycznego poprzez wykonywanie dla leczonych w tych jednostkach pacjentów niezbędnego zaopatrzenia ortopedycznego: protez kończyn, aparatów ortopedycznych na kończyny górne i dolne, gorsetów, pasów ortopedycznych, kołnierzy, sznurówek, obuwia i wkładek ortopedycznych itp.

            Przez wszystkie lata działalności Zakłady prowadziły i prowadzą nadal staże zawodowe wymagane do uzyskania specjalizacji rehabilitacji medycznej zarówno lekarzy jak również magistrów rehabilitacji. Ponad to do roku 2005 w zakładach naukę w specjalistycznych zawodach branży ukończyło 87 osób uzyskując tytuł pracownika kwalifikowanego lub czeladnika w rzemiośle ortopedycznym.

            Do czasu zmian ustrojowych w naszym kraju zaopatrzenie ortopedycznego było traktowane jako cześć składowa lecznictwa na linii profilaktyka – zabieg operacyjnych –zaopatrzenie ortopedyczne-rehabilitacja lecznicza i zawodowa. Od momentu urynkowienia usług ortopedycznych sytuacja diametralnie się zmieniała. Powstało w tym czasie wiele zakładów prywatnych wykonujących indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne oraz sklepów oferujących gotowe wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy. Spowodowało to ograniczenie a nawet w przypadku niektórych wyrobów całkowitą rezygnację z produkcji.

            Zakład pomimo wielu zmian i ograniczeń w dalszym ciągu niesie pomoc i ulgę osobom o ograniczonej sprawności fizycznej z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

            Od 22 grudnia 2010 roku na mocy Uchwały Nr III/56/13/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego funkcjonuje jako Zakład Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych w strukturach Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.