Drukuj
Andrzej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w obecnej formie istnieje od 2006 roku. Powstał z połączenia dwóch laboratoriów: Laboratorium Analitycznego, które znajduje się w bloku numer 3 i Laboratorium Bakteriologicznego mieszczącego się w bloku numer 6.

W początkowym okresie działalności Laboratorium Analitycznego (dawna nazwa Laboratorium Centralne) na terenie klinik Śląskiej Akademii Medycznej tutejszego szpitala działały również laboratoria kliniczne. Po zakończeniu swojej działalności zostały przyłączone do Laboratorium Analitycznego. Obecnie tylko Klinika Pediatrii posiada laboratorium kliniczne.

Do roku 1973 kierownikiem Laboratorium Centralnego była mgr Danuta Chociłowska. W roku 1974 obowiązki kierownika pełniła mgr Alicja Gniady. Kierownikiem Laboratorium Analitycznego w latach 1975-2005 była mgr Urszula Makles, a zastępcą mgr Ewa Delekta - Leszczak.

Latem 1995 roku zostało otwarte Laboratorium Bakteriologiczne w budynku nr 6, zmodernizowanym na potrzeby Kliniki Onkologii Dzieci i Chirurgii Dzieci. Zadanie utworzenia laboratorium bakteriologicznego powierzono prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Wiczkowskiemu, który został następnie jego kierownikiem. Funkcję zastępcy do 2013 roku pełniła dr n. farm. Łucja Dyla. Do Laboratorium Bakteriologicznego włączona została działająca wcześniej w bloku numer 1 Pracownia Biocenozy Pochwy.

Jako ciekawostkę można wspomnieć, że przy okazji uczestniczenia w uroczystym otwarciu kliniki księżna Yorku Sarah Ferguson zwiedziła również pomieszczenia laboratorium.

W 2000 roku w Laboratorium Analitycznym utworzono punkt pobrań dla pacjentów przyszpitalnych poradni specjalistycznych, pacjentów z innych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie umów ze szpitalem oraz pacjentów prywatnych. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 7 do10.

W 2006 roku prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski objął kierownictwo nad nowo utworzonym Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej. Zastępcą kierownika ds. Laboratorium Analitycznego została mgr Urszula Matonia. W sierpniu 2013 r. kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej została mgr Małgorzata Simla a obowiązki Zastępcy ds. Laboratorium Bakteriologicznego przejęła mgr Agnieszka Garus - Jakubowska. Od początku działalności Laboratorium Bakteriologiczne posiada również pracownię immunologii prowadzoną przez dr n. biol. Lucynę Wójcik.

W 2006 r. po zakończeniu działalności pracowni izotopowej (mieszczącej się w budynku Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii) Śląskiej Akademii Medycznej Laboratorium Analityczne przejęło badania hormonów i markerów nowotworowych wykonywanych dotąd w pracowni izotopowej.

Przez wiele lat w Pracowni Serologii kierowanej przez mgr Annę Zagórską były prowadzone szkolenia praktyczne z zakresu serologii grup krwi dla lekarzy przystępujących do specjalizacji.

Na terenie Laboratorium Analitycznego w Pracowni Serologii znajduje się Bank Krwi prowadzony obecnie przez mgr Elżbietę Wawełczyk a wcześniej przez mgr Ewelinę Strachota - Gorzycki.

W okresie lat działalności laboratoriów nastąpił ogromny postęp w diagnostyce laboratoryjnej od prostych metod manualnych do całkowicie zautomatyzowanych. Kierownictwo zawsze dążyło do stosowania nowoczesnych metod i aparatury w celu zapewnienia najwyższej jakości i wiarygodności wykonywanych badań. Oferta laboratorium stale była wzbogacana o nowe parametry ułatwiające diagnostykę pacjentów. Automatyzacja badań w laboratorium przyczyniła się do skrócenia czasu od momentu pobrania materiału do otrzymania wyniku. Obecnie zakład jest wyposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny m.in. w zintegrowany analizator z modułem biochemii i immunochemii oraz zautomatyzowany aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojów.

W 2006r. wprowadzono w Laboratorium Analitycznym laboratoryjny system informatyczny. System umożliwił sprawną rejestrację, skrócił czas obiegu próbki a także zapewnił stały nadzór nad wynikami badań oraz łatwy dostęp do bazy danych. Od niedawna istnieje połączenie sieci laboratoryjnej z oddziałami szpitalnymi umożliwiające transfer danych bezpośrednio do zleceniodawców.

Laboratorium zawsze starało się o zapewnienie wysokiej wiarygodności poprzez prowadzenie kontroli wewnątrz laboratoryjnej i uczestnictwo w programach kontroli zewnętrznej ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Laboratorium Bakteriologiczne bierze również udział w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi poprzez systematyczne zbieranie, analizowanie i interpretacje danych o czynnikach etiologicznych, formach klinicznych zakażeń i oporności drobnoustrojów.

Należy również podkreślić duży wkład pracy w długoletnią działalność laboratorium wszystkich pracowników: diagnostów, techników i pomocy laboratoryjnych.