Drukuj
Andrzej

Oddział Laryngologii Dzieci został utworzony w 1960 roku przy istniejącym wówczas Oddziale Pediatrii, który mieścił się w budynku przy ulicy Batorego 2. Od 1963 roku do 1971 ordynatorem oddziału był dr Jerzy Adamiec, który zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 1971 roku. Po Jego śmierci do lutego 1972 roku opiekę nad oddziałem sprawowała dr Jadwiga Chrobok, zatrudniona w Oddziale Laryngologii Dzieci w Chorzowie, która wygrała konkurs na ordynatora tutejszego oddziału w 1972 roku, ale nie objęła tej funkcji gdyż wyemigrowała na stałe do Niemiec.

           Do czasu rozstrzygnięcia kolejnego konkursu pieczę nad oddziałem sprawował dr Zygmunt Michel, który oficjalnie został powołany na stanowisko ordynatora 1.03.1972 roku i sprawował tę funkcję aż do 2004 roku. W tym czasie nastąpił duży rozkwit oddziału, który stanowił kluczowe zabezpieczenie opieki laryngologicznej na Śląsku. Na przełomie 1971/72 roku Oddział został przeniesiony wraz z Oddziałem Pediatrii do bloku nr 3. Kolejna przeprowadzka miała miejsce w 2000 roku do budynku nr VI, gdzie Oddział Laryngologii Dzieci znajduje się do obecnej chwili. W tym czasie utworzono również funkcjonującą do dziś Przyszpitalną Poradnię Laryngologii Dziecięcej. Po odejściu dr Zygmunta Michela na emeryturę w 2004 roku ordynatorem oddziału została dr Grażyna Soboniak - Sosada, która pełniła tę funkcję do 2009 roku, a jej zastępcą była w tym czasie dr Lidia Leszczyk - Mania.
W 2009 roku po odejściu na emeryturę dr Sosady i odejściu z pracy dr Liszczyk oddział przeżywał kryzys i widniała nad nim groźba likwidacji. Jednak dzięki staraniom dyrekcji tutejszego szpitala oraz dużemu wsparciu dr Zygmunta Michela udało się go zreaktywować.

           Od 1.04.2010 do nadal ordynatorem oddziału jest dr n. med. M. Gwoźdź - Jezierska.
W tym czasie dzięki dużym staraniom udało się wyposażyć oddział m.in. w sprzęt do diagnostyki audiologicznej, co umożliwiło przystąpienie Oddziału w 2012 roku do Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jako ośrodka II poziomu referencyjności. Aktualnie przed oddziałem stoją nowe wyzwania, które wymagają dużego zaangażowania i współpracy na wielu poziomach funkcjonowania całego szpitala.