Drukuj
Andrzej

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu działający w strukturach Katedry Chirurgii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w lipcu 1951 w Zabrzu jako II Klinika Chirurgiczna, na bazie Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 10. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Kliniki był wieloletni ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu prof. dr hab. med. Marian Witold Trawiński. To właśnie tutaj, w Zabrzu, w roku 1953 prof. dr hab. med. Witold Trawiński wykonywał swoje pierwsze operacje na gruczole tarczowym.

W styczniu 1955 Klinikę przeniesiono do Bytomia jako III Klinikę Chirurgiczną, wtedy Śląskiej Akademii Medycznej, działającą nadal pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Mariana W. Trawińskiego.Została onazlokalizowana w Szpitalu Miejskim nr 2 przy ul. Stefana Batorego 15. Pierwotnie liczyła 125 łóżek. Po przejściu prof. Mariana W. Trawińskiegona emeryturę, od października 1961, przez 13 lat Kliniką kiero­wał prof, dr hab. med. Czesław Sadliński.

W 1atach 1974 - 1983 funkcję kierownika kliniki pełnił prof. dr med. Stanisław Mieczysław Szyszko, wieloletni przewodniczący Krajowego Zespołu Specjalistów ds. chirurgii ogólnej. W tym czasie dn. 1 IX 1977 został też wydzielony Samodzielny Oddział Chirurgii Endokrynologicznej. Po przejściu prof. Stanisława M. Szyszkona emeryturę, od 1 XII 1983 kierownictwo Katedry i Kliniki powierzono długoletniemu współpracownikowi Profesora – prof. dr. hab. med. Janowi Skrzypkowi. Wtedy też stworzone zostały podwaliny pod jeden z głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Kliniki: chirurgia endokrynologiczna, a zwłaszcza tyreologiczna.

W latach 1997-2005 kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach był prof. dr hab.med. Antoni Podwiński.

Z dniem 01.10.2005 roku funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Bytomiu objął prof. dr hab. med. Jacek Gawrychowski i stanowisko to piastuje do nadal.Ogółem w swojej dotychczasowej działalności w Klinice przeprowadzono ponad 100.000 operacji chirurgicznych, w tym blisko 35.000 z powodu różnego rodzaju schorzeń tarczycy. W poradniach przyklinicznych rocznie leczy się i udzielane są porady ponad 25.000 chorym.

W chwili obecnej w Oddziale wykonywanych jest rocznie około 1200 operacji, w tym 600-700 zabiegów na gruczole tarczowym oraz blisko 100 z powodu różnego rodzaju nadczynności przytarczyc. W zakresie chirurgii tarczycy daje to Klinice 3 miejsce w Polsce, zaś w przypadku przytarczyc jest to rola wiodąca, pozwalająca dzierżyć prymat, wśród ośrodków zajmujących się tą problematyką. Do leczenia chorzy kierowani są praktycznie z terenów całej Polski.

Warto zaznaczyć, że działalność Katedry i Kliniki w jej ponad 62-letnim istnieniu obejmuje ponad 1100 publikacji w różnego typu recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, jak też liczne monografie i rozdziały książkowe. W roku 2011 pod redakcją prof. Jacka Gawrychowskiego ukazała się pierwsza monografia w języku polskim – „Guzy śródpiersia. Diagnostyka i leczenie”. W druku znajduje się kolejna monografia – „Tarczyca i przytarczyce. Diagnostyka i leczenie” będąca podręcznikiem opartym na światowych standardach postepowania diagnostyczno-leczniczego, nad stworzeniem którego pracowało blisko 60 autorów. W Katedrze przeprowadzono łącznie 42 przewody doktorskie, 8 przewodów habilitacyjnych, sześciu pracowników uzyskało też tytuł naukowy profesora.

Specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej uzyskało 25 lekarzy, a II stopnia 41.