Drukuj
Stefan

            Klinika Chorób Wewnętrznych powstała na bazie szpitala miejskiego w Bytomiu przy ul. Batorego w 1953 roku. W opinii wielu Klinika stała się „Matką” interny śląska. Jej twórcą i organizatorem został prof. zw. dr hab. n. med. Kornel Gibiński.

            Początki Katedry były niezwykle ciężkie. Gromadzono i uzupełniano podstawowe wyposażenie pracowni. Wysiłek Kliniki zwrócony był na dydaktykę, szkolenie zebranej kadry asystenckiej i na działalność usługową. Dzięki dynamice Prof. Gibińskiego oraz wybitnym asystentom takim jak wtedy dr Kokot, Giec, Żmudziński włączyła się w nurt nowoczesnych badań naukowych. W tym okresie działalność naukowa obejmowała badania nad czynnością gruczołów potowych oraz dotyczyła enzymologii klinicznej. Ponadto Klinika prowadziła prace nad diagnostyką nadciśnienia. W kręgu zainteresowań Kliniki były także zagadnienia z zakresu kardiologii, nefrologii i gastrologii.

            Po przeniesieniu w 1962 Kliniki Chorób Wewnętrznych z Bytomia do Katowic Oddziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego przy ul. Batorego kierowała dr n. med. Ewa Nowosielecka.

            W 1975 roku w wyniku utworzenia Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym powołana została III Klinika Chorób Wewnętrznych, a jej kierownictwo powierzono prof. dr hab. n. med. Jerzemu Żmudzińskiemu, który zmodernizował Klinikę. Dzięki jego staraniom rozbudowano Klinikę oraz wyposażono w windę, co poprawiło ruch chorych.

W kręgu zainteresowań prof. dr hab. n. med. Jerzego Żmudzińskiego były zagadnienia związane z kardiologią, gastrologią i medycyną nuklearną a także szeroko pojętą rehabilitacją.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Klinice dotyczyły właśnie tych zagadnień.

Z Jego inicjatywy rozpoczęły działalność poradnie specjalistyczne takie jak: poradnia kardiologiczna i gastrologiczna. Pracownia endoskopowa działająca ramach Kliniki została wyposażona w nowoczesne instrumenty endoskopowe a nieco później w aparaty ultrasonograficzne.

            Od 1999 roku, a więc od piętnastu lat Katedrę i Klinikę prowadzi prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń. Aktywność naukowa Kliniki w tym czasie to ponad 1000 publikacji, książek, podręczników, monografii oraz wystąpień zjazdowych pracowników Kliniki. Badania naukowe skupiają się na fotodynamicznej diagnostyce i terapii nowotworów, medycynie fizykalnej oraz angiologii. W okresie ostatnich 15 lat wyhabilitowało się pięciu lekarzy dr hab.: Grzegorz Cieślar, Agata Stanek, Aleksandra Kawczyk - Krupka, Karolina Sieroń - Stołtny oraz Mariusz Adamek ab dr hab. oraz jedna osoba. W 2013 roku Grzegorz Cieślar, uzyskał tytuł naukowy profesora medycyny.

Od chwili powołania Katedry i Kliniki po dzień dzisiejszy, przy stale wzrastającej ilości studentów, prowadzone są zajęcia dydaktyczne z chorób wewnętrznych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.