Drukuj
Stefan

Oddział istnieje od chwili powstania Kliniki Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej. Lekarze, którzy prowadzili Oddział Noworodków to: Rozalia Osuch -  Jaczewska, Władysław Rokicki, Monika Mikulska, Beata Wolnicka, Jarosław Groszko.
W 2007 roku ordynatorem Oddziału, który został wyodrębniony w strukturze Szpitala jako samodzielna jednostka organizacyjna, została Helena Sławska.

           W 1995 roku oddział uzyskał tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku” gdzie promowane jest karmienie piersią oraz system przebywania matki z dzieckiem, tzw „rooming-in”.

           W 2008 roku pozyskano fundusze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup pierwszych, w pełni wyposażonych stanowisk Intensywnej Terapii Noworodka. Kolejne zakupy miały miejsce w roku 2009. Jednocześnie Oddział kilkakrotnie został beneficjentem darów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - najwyższej klasy aparatury ratującej życie noworodków. Nastąpiła zmiana profilu Oddziału - powstał ośrodek III stopnia referencyjności neonatologicznej, który udziela świadczeń medycznych zarówno noworodkom zdrowym, jak i chorym wymagającym leczenia w szeroko pojętym zakresie od obserwacji i monitorowania funkcji życiowych do wysokospecjalistycznych procedur prowadzonych u noworodków w stanie zagrożenia życia. Obecnie Oddział posiada 6 nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii, 6 stanowisk opieki ciągłej i 6 stanowisk opieki pośredniej oraz system „rooming in”. W skład stanowisk intensywnej terapii wchodzą cieplarki, respiratory, monitory funkcji życiowych, system pomp infuzyjnych, które umożliwiają leczenie noworodków w stanie zagrożenia życia, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków z masą ciała poniżej 1000 gram. Stosowane są tutaj nowoczesne metody leczenia niewydolności oddechowej: nieinwazyjne wspomaganie oddychania w systemie Infant Flow, wentylacja wysoką częstotliwością HFO czy wziewne podawanie tlenku azotu.

           Liczba leczonych w Oddziale noworodków wymagających wspomagania funkcji życiowych to około 300 - 400 rocznie.

           W 2013 roku Jerzy Owsiak wyróżnił Oddział za wdrożenie i aktywny udział w programie „Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków”.

Noworodki objęte są opieką wysoko wyspecjalizowanego personelu średniego i wyższego, który bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych sympozjach zdobywając najnowszą wiedzę z dziedziny neonatologii. W Oddziale prowadzi się prace naukowo - badawcze, których wyniki są przedstawiane w formie publikacji oraz doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Oddział prowadzi szkolenie lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii i ginekologii oraz kadry pielęgniarskiej w dziedzinie resuscytacji noworodka.